Hawai'i Pono'i

Hawaiian Structure: abab

Part A Part B
Hawai'i pono'i
Nana i kou Mo'i
Ka Lani Ali'i
Ke Ali'i

Chorus:
Makua Lani e
Kamehameha E
Na kaua e pale
Me ke ihe

Hawai'i pono'i
Nana i na Ali'i
Na pua muli kou
Na poki'i

(chorus)

Hawai'i pono'i
E ka Lahui e
'O kau hana nui
E u'i e

(chorus)